TÜRKİYE SANDIĞA GİDİYORYENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, BAŞKANLIK SİSTEMİ, REJİM DEĞİŞİKLİĞİ, MECLİSİN YETKİLERİ, YASAMA, YÜRÜTME, YARGI ...

TÜRK HALKI NEYİN KARARINI VERİYOR ?


Anayasa değişiklik teklifi PDF formatında yayındadır. Dökümanı indirmek için butona tıklayınız.         

SORU CEVAP

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar kime karşı sorumlu olacak? Meclisin bunları onaylama yada denetleme yetkisi olacakmı?

Cumhurbaşkanı hiç kimseye karşı sorumlu değil. Kimseye hesap vermeyecek. Ayrıca denetlenmeyecek.

Cumhurbaşkanının mevcut anayasaya göre neredeyse sorumsuz olduğu, bu düzenleme ile sorumlu hale getirildiği söyleniyor. Bu doğru mu?

Getirilmek istenen sistemde Cumhurbaşkanı bütün yürütme yetki ve görevini elinde toplamış, parti genel başkanlığı yapabilecek, yasama ve yargıya müdehale edebilecektir.

Cumhurbaşkanı önerilen yeni rejimde neler yapabilecek?

Bütün yönetim işlerini yapabilecek, Yüksek mahkemelere, HSYK'ya üye atayacak, yargıyı belirleyecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ile TBMM seçiminin aynı gün yapılmasının ne sakıncası var?

Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili seçimi aynı gün yapılırsa parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı adayı, aynı zamanda partisinin milletvekillerini de belirleme imkanı bulacak

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nedir? Cumhurbaşkanı bu yolla yasama yetkisine ortak mı oluyor?

Teklife göre Cumhurbaşkanı, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevlere ilişkin temel haklar hariç, yürütmeye ilişkin her konuda kararname çıkarabilir.

Bu değişiklikle nasıl bir Meclis yaratılıyor?

Yetkisi ve etkisi sıfırlanmış, aciz bir Meclis yaratılıyor.

75

Eğitimci Avukat

84

Eğitim Alan STK Sayısı

1215

Katılımcı Sayısı